Lưu Văn Nhựt


Lưu Văn Nhựt
  • Họ tên : Lưu Văn Nhựt
  • Năm sinh : 22/12/1964
  • Nơi sinh : Huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
  • Cư trú : 71 Phan Thanh Giản, F.3, tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
  • Số CMND : 310601702

Quá trình học tập:
  • 12/12
Quá trình làm việc:
  • + Hiện nay : Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 2
  • + 1990 - nay: Chủ DNTN Tiến Phát – Tiền Giang
  • 1982 - 1990: Nhân viên Công ty thương mại thành phố Mỹ Tho – Tiền Giang

Chức vụ hiện tại