Nguyễn Thị Hương Thủy


Nguyễn Thị Hương Thủy
  • Họ tên : Nguyễn Thị Hương Thủy
  • Năm sinh : 18/10/1962
  • Nguyên quán : TP.HCM
  • Nơi sinh : TP.HCM
  • Cư trú : 111/36 Lý Thánh Tông, p. Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, Tp. HCM
  • Số CMND : 022937850

Quá trình học tập:
  • Kỹ sư Xây dựng
Quá trình làm việc:
  • Đến ngày 27 tháng 06 năm 2011 : Trưởng BKS Công ty Cổ phần Xây dựng Huy Thắng

Chức vụ hiện tại