Phạm Mạnh Hùng


Phạm Mạnh Hùng
 • Họ tên : Phạm Mạnh Hùng
 • Năm sinh : 27/09/1974
 • Nơi sinh : Cửa Ông, Cẩm Phả, Quảng Ninh
 • Cư trú : Ấp Cư Xá, thị trấn Kiên Lương, Kiên Lương, Kiên Giang
 • Số CMND : 100625813

Quá trình học tập:
 • Kỹ sư Khai thác mỏ
Quá trình làm việc:
 • + Hiện nay : Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần Xi Măng Hà Tiên 2
 • + 2003 - nay: Phó Quản đốc phân xưởng Khai thác Nguyên liệu kiêm Giám đốc điều hành Mỏ.
 • + 2002 - 2003: Giám đốc điều hành Mỏ - Công ty xi măng Hà Tiên 2
 • + 1998 - 2002: Đốc công phân xưởng Khai thác đá–Công ty xi măng Hà Tiên 2
 • 1996 - 1998: Kỹ sư phân xưởng Khai thác đá – Công ty xi măng Hà Tiên 2

Chức vụ hiện tại