Hồ Ngọc Anh


Hồ Ngọc Anh
  • Họ tên : Hồ Ngọc Anh
  • Năm sinh : 20/10/1962
  • Nguyên quán : Long An
  • Nơi sinh : Long An
  • Cư trú : Ấp 6, Tân Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An
  • Trình độ : Cử nhân Kế toán - Kiểm toán

Quá trình học tập:
  • Cử nhân Kế toán - Kiểm toán
Quá trình làm việc:
  • 2007 đến 2009: Bộ phận cung ứng vật tư Công ty cổ phần xây dựng Huy Thắng

Chức vụ hiện tại