Nguyễn Đức Tuấn


Nguyễn Đức Tuấn
 • Họ tên : Nguyễn Đức Tuấn
 • Năm sinh : 14/08/1970
 • Nơi sinh : Bắc Giang
 • Cư trú : Hà Nội
 • Số CMND : 024070000045
 • Trình độ : Kỹ sư

Quá trình học tập:
 • Kỹ sư Kinh tế Vận tải
Quá trình làm việc:
 • Từ tháng 07 năm 1988 đến tháng 03 năm 1993 : Công nhân kiến trúc, Xí nghiệp quản lý đường sắt Hà Thái
 • Từ tháng 04 năm 1993 đến tháng 03 năm 1996 : Công nhân sửa chữa cầu đường sắt, Xí nghiệp QLĐS Hà Thái, xã Trung Giã, Huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội
 • Từ tháng 04 năm 1996 đến tháng 06 năm 1997 : Nhân viên kế toán, XN QLĐS Hà Thái, phường Phú Xá, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
 • Từ tháng 07 năm 1997 đến tháng 03 năm 2000 : Nhân viên kế toán, XN đường sắt Hà Thái, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, Hà Nội
 • Từ tháng 04 năm 2000 đến tháng 11 năm 2001 : Phó Bí thư thường trực Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Công ty QLĐS Hà Thái
 • Từ tháng 12 năm 2001 đến tháng 10 năm 2006 : Bí thư thường trực Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Công ty QLĐS Hà Thái
 • Từ tháng 11 năm 2006 đến tháng 12 năm 2009 : Phó Chủ tịch Công đoàn chuyên trách, Công ty QLĐS Hà Thái
 • Từ tháng 01 năm 2010 đến tháng 12 năm 2015 : Chủ tịch Công đoàn chuyên trách, Công ty TNHH MTV QLĐS Hà Thái
 • Từ tháng 01 năm 2016 đến ngày 05 tháng 10 năm 2017 : Thành viên BKS Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái
 • Từ tháng 01 năm 2016 đến nay : TV BKS CTCP Đường sắt Hà Thái

Chức vụ hiện tại


Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã mua HTR 30/06/2021 - 29/07/2021 2,800 27/07/2021 2,800
 • Đã mua HTR 06/03/2018 - 04/04/2018 2,000 08/03/2018 2,000
 • Đã mua HTR 05/02/2018 - 27/02/2018 900 27/02/2018 900