Nguyễn Duy Bằng


Nguyễn Duy Bằng
 • Họ tên : Nguyễn Duy Bằng
 • Năm sinh : 15/09/1972
 • Nguyên quán : Xã Hương Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
 • Cư trú : Khối phố Hòa Linh, phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh
 • Số CMND : 183949127
 • Trình độ : Cử nhân Quản trị Kinh doanh - Đại học Kinh tế Quốc dân

Quá trình học tập:
 • Đại học Kinh tế Quốc dân - Cử nhân Quản trị Kinh doanh
Quá trình làm việc:
 • + 05/2016-nay: Thành viên HĐQT, Giám đốc CTCP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh
 • + 07/2015 -05/2016: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc CTCP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh
 • + 02/2015 -06/2015: Thành viên HĐQT, Phó giám đốc CTCP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh
 • + 10/2005 -01/2015: Phó bí thư Đảng bộ, Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý công trình đô thị Hà Tĩnh
 • + 7/2000- 10/2005: Phó chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Hương Khê
 • + 5/1994-9/1996: Cán bộ Công ty Lâm đặc sản xuất khẩu Hà Tĩnh
 • 1/1990- 11/1992: Cán bộ nhà nghỉ Công đoàn Nghệ Tĩnh

Chức vụ hiện tại