Lê Viết Sơn


Lê Viết Sơn
 • Họ tên : Lê Viết Sơn
 • Năm sinh : 07/07/1962
 • Nguyên quán : Thạch Châu, Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
 • Cư trú : Tổ 7, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
 • Số CMND : 183871686
 • Trình độ : Kỹ sư Xây dựng - Đại học Xây dựng

Quá trình học tập:
 • Đại học Xây dựng - Kỹ sư Xây dựng
Quá trình làm việc:
 • + 02/2015 - nay: Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Chi nhánh Thương mại và Dịch vụ môi trường - CTCP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh
 • + 2011 -01/2015: Giám đốc Nhà máy chế biến phân hữu cơ từ rác thải thuộc Công ty TNHH MTV Quản lý Công trình đô thị Hà Tĩnh
 • + 1991 -2011: Đội trưởng Tổng công ty Khoáng sản Hà Tĩnh
 • + 1988- 1991: Thuyền viên Xí nghiệp đánh cá Cửu Hội
 • + 1987- 1988: Công nhân Công ty Xuất nhập khẩu Chấn Hưng
 • 1982- 1987: Nhập ngũ Hải quan lữ đoàn 125

Chức vụ hiện tại