Lê Thị Thanh Thảo


Lê Thị Thanh Thảo
  • Họ tên : Lê Thị Thanh Thảo


Chức vụ hiện tại


Giao dịch cổ phiếu

  • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
  • Đăng ký mua HTR 28/09/2020 - 21/10/2020 400 20/10/2020 0
  • Đã mua HTR 22/07/2020 - 16/08/2020 100 22/07/2020 100
  • Đã mua HTR 21/06/2020 - 15/07/2020 100 25/06/2020 100
  • Đã mua HTR 01/03/2020 - 26/03/2020 300 02/03/2020 300
  • Đã mua HTR 16/06/2019 - 14/07/2019 200 02/07/2019 200