Đậu Văn Tám


Đậu Văn Tám
 • Họ tên : Đậu Văn Tám
 • Năm sinh : 28/09/1966
 • Nguyên quán : Xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
 • Cư trú : KP3, Phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
 • Số CMND : 183006939
 • Trình độ : Cử nhân Kinh tế

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Kinh tế
Quá trình làm việc:
 • + 3/2016 - nay: Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật CTCP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh
 • + 7/2015-2/2016: Thành viên HĐQT, Phó trưởng phòng Kế hoạch - kỹ thuật CTCP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh
 • + 2/2015 -6/2015: Phó trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật CTCP Môi trường và Công trình đô thị Hà Tĩnh
 • + 1/2007- 1/2015: Phó trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật Công ty TNHH MTV Quản lý Công trình đô thị Hà Tĩnh
 • 1/1992- 12/2006: Cán bộ kỹ thuật thi công, đội trưởng đội thi công, phó trưởng phòng kế hoạch - kỹ thuật CTCP Xây dựng cầu đường Hà Tĩnh

Chức vụ hiện tại