Lương Vĩnh Thái


Lương Vĩnh Thái
 • Họ tên : Lương Vĩnh Thái
 • Năm sinh : 13/11/1979
 • Cư trú : 11/48 Ngô Quyền, Tp.Huế
 • Số CMND : 191423336
 • Trình độ : Kỹ sư Công nghệ hóa - Đại học Bách khoa Đà Nẵng

Quá trình học tập:
 • Đại học Bách khoa Đà Nẵng - Kỹ sư Công nghệ hóa
Quá trình làm việc:
 • + 10/2019 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Khoáng sản TT. Huế
 • + 03/2019 - 10/2019: Chủ tịch công ty Công ty TNHH NN MTV Khoáng sản TT. Huế
 • + 09/2017 - 03/2019: Giám đốc Công ty TNHH NN MTV Khoáng sản TT. Huế
 • + 03/2016 - 09/2017: Trường Phòng ĐHSX Công ty TNHH NN MTV Khoáng sản TT. Huế
 • + 2005 - 03/2016: Nhân viên Phòng ĐHSX Công ty TNHH NN MTV Khoáng sản TT. Huế
 • + 2003 - 2005: Nhân viên Phòng ĐHSX Công ty Khoáng sản TT. Huế
 • 2003: Chuyên viên Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Dầu khí thành phố Hồ Chí Minh

Chức vụ hiện tại