Lê Thị Thu Hiền


Lê Thị Thu Hiền
 • Họ tên : Lê Thị Thu Hiền
 • Năm sinh : 26/01/1969
 • Cư trú : 9/17 Lý Thường Kiệt, TP Huế
 • Số CMND : 191079719
 • Trình độ : Cử nhân Hóa học - Đại Học Khoa học Huế

Quá trình học tập:
 • Đại Học Khoa học Huế - Cử nhân Hóa học
Quá trình làm việc:
 • + 10/2019 đến nay: Phó Giám đốc Công ty CP Khoáng sản TT. Huế
 • + 07/2018 - 10/2019: Phó Giám đốc Công ty TNHH NN MTV Khoáng sản TT. Huế
 • + 03/2016 - 07/2018: Trưởng Phòng Kỹ thuật Công ty TNHH NN MTV Khoáng sản TT. Huế
 • + 2005 - 03/2016: Nhân viên Phòng Kỹ Thuật; Phó Phòng Kỹ thuật Công ty TNHH NN MTV Khoáng sản TT. Huế
 • + 2003 - 2005: Nhân viên Phòng Kỹ Thuật Công ty Khoáng sản TT. Huế
 • 1996 - 2003: Nhân viên KCS- Tố trường phân tích Công ty Luck Xi măng TT. Huế

Chức vụ hiện tại