Trần Văn Quen


Trần Văn Quen
  • Họ tên : Trần Văn Quen
  • Năm sinh : 05/10/1953
  • Nguyên quán : Tương Bình Hiệp, Thủ Dầu Một, Bình Dương
  • Nơi sinh : Thủ Dầu Một, Bình Dương
  • Cư trú : Khu tập thể Công ty SX-XNK Bình Dương, TT Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương
  • Số CMND : 280106255

Quá trình học tập:
  • Đại học nông lâm
Quá trình làm việc:
  • Chức vụ hiện nay: Phó chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hưng Vượng
  • Từ 2004 đến nay: Phó chủ tịch HĐQT Công Ty cổ phần Hưng Vượng
  • Từ 1986 đến 2004: Bí thư Đảng ủy – Phó chủ tịch HĐQT – Phó Tổng Giám Đốc Công ty SX-XNK Bình Dương

Chức vụ hiện tại