Phùng Hương Giang


Phùng Hương Giang
 • Họ tên : Phùng Hương Giang
 • Năm sinh : 14/06/1973
 • Cư trú : 309 Đào Duy Anh, TP Huế
 • Số CMND : 191366154
 • Trình độ : - Cử nhân Kế toán- Cử nhân Anh văn

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Anh văn
 • Cử nhân Kế toán
Quá trình làm việc:
 • + 10/2019 đến nay: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Khoáng sản TT. Huế
 • + 10/2006 - 10/2019: Phó Phòng Kinh doanh Công ty TNHH NN MTV Khoáng sản TT. Huế
 • + 2005 - 10/2006: Nhân viên Phòng Kế hoạch Công ty TNHH NN MTV Khoáng sản TT. Huế
 • + 1997 - 2005: Nhân viên Phòng Kế hoạch Công ty Khoáng sản TT. Huế
 • 1993 - 1997: Nhân viên Nhà máy Da giày Huế

Chức vụ hiện tại