Phạm Thị Thu Lương


Phạm Thị Thu Lương
  • Họ tên : Phạm Thị Thu Lương
  • Năm sinh : 24/05/1976
  • Nơi sinh : Hà Nội
  • Cư trú : Hà Nội
  • Số CMND : 001176020449
  • Trình độ : Đại học

Quá trình làm việc:
  • - Bà Phạm Thị Thu Lương sinh năm 1976, tốt nghiệp Đại học kinh tế quốc dân ngành Kế toán – Tài Chính. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế toán – Tài chính doanh nghiệp, ngày 01/10/2020 bà được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư HVA.
  • - Từ ngày 01/10/2020: Kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư HVA

Chức vụ hiện tại