Vũ Đình Đông


Vũ Đình Đông
  • Họ tên : Vũ Đình Đông


Chức vụ hiện tại


Giao dịch cổ phiếu

  • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
  • Đã bán KSC 15/09/2016 - 13/10/2016 19,500 26/09/2016 19,500
  • Đăng ký mua KSC 28/07/2013 - 21/08/2013 10,546 01/01/0001 0
  • Đã mua KSC 21/07/2013 - 14/08/2013 10,546 14/08/2013 10,546
  • Đăng ký mua KSC 26/06/2013 - 15/07/2013 10,546 15/07/2013 0