Nguyễn Bá Hùng


Nguyễn Bá Hùng
 • Họ tên : Nguyễn Bá Hùng
 • Năm sinh : 15/05/1970
 • Nguyên quán : Ninh Hòa, Khánh Hòa.
 • Nơi sinh : Khánh Hòa
 • Cư trú : Ninh Thủy, Ninh Hòa, Khánh Hòa.
 • Số CMND : 220656140

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Quản trị Kinh doanh
Quá trình làm việc:
 • Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Xí nghiệp Muối xuất khẩu Hòn Khói.
 • - 06/2008 – nay : Giám đốc XN Muối XK Hòn Khói thuộc Công ty CP Muối Khánh Hòa.
 • - 01/2004 – 05/2008 : Phó giám đốc Xí nghệp Muối Xuất Khẩu Hòn Khói thuộc Công ty Cổ phần Muối Khánh Hòa.
 • - 06/2003 – 12/2003: Phó Ban quản lý công trình đầu tư nạo vét luồng lạch Cảng Hòn Khói.
 • - 01/1998 – 05/2003: Nhân viên ; Phó phòng KH-KT XN Muối Diêm Hải thuộc Công ty Muối Khánh Hòa.
 • 05/1995 – 12/1997 : Nhân viên phòng kế hoạch nghiệp vụ Công ty vật liệu xây dựng và chất đốt Khánh Hòa.

Chức vụ hiện tại


Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã mua KSC 20/09/2016 - 18/10/2016 308,000 18/10/2016 307,681
 • Đã mua KSC 31/07/2013 - 21/08/2013 3,000 21/08/2013 3,000
 • Đăng ký mua KSC 24/06/2013 - 17/07/2013 3,000 17/07/2013 0