Nguyễn Anh Tú


Nguyễn Anh Tú
  • Họ tên : Nguyễn Anh Tú


Chức vụ hiện tại


Giao dịch cổ phiếu

  • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
  • Đã bán KSC 18/09/2016 - 13/10/2016 31,300 22/09/2016 31,300
  • Đã mua KSC 19/08/2013 - 29/08/2013 30,104 01/01/0001 30,104