Nguyễn Hoàng Ân


Nguyễn Hoàng Ân
 • Họ tên : Nguyễn Hoàng Ân
 • Năm sinh : 17/06/1966
 • Nguyên quán : Triệu Phong, Quảng Trị
 • Nơi sinh : Quảng Trị
 • Cư trú : An Cư, Triệu Phong, Quảng Trị
 • Số CMND : 220600814

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Kế toán
Quá trình làm việc:
 • Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Thành viên Ban kiểm soát .
 • - 12/1990 – nay: Kế toán XN Muối xuất khẩu Hòn Khói thuộc Công ty CP Muối Khánh Hòa.
 • - 06/1990 – 11/1990 : Kế toán Trạm Muối 2/4 Ngọc Diêm – Công ty Muối Khánh Hòa.
 • 05/1989 – 05/1990 : Kế toán Trạm Muối Hòn Khói và Cảng Hòn Khói Công ty Muối Khánh Hòa.

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đăng ký mua KSC 30/07/2013 - 25/08/2013 12,572 01/01/0001 0
 • Đã mua KSC 25/07/2013 - 20/08/2013 12,572 20/08/2013 12,572
 • Đăng ký mua KSC 24/06/2013 - 23/07/2013 9,157 01/01/0001 0
 • Đăng ký mua KSC 24/06/2013 - 23/07/2013 12,572 23/07/2013 0