Nguyễn Thiên Lý


Nguyễn Thiên Lý
 • Họ tên : Nguyễn Thiên Lý
 • Năm sinh : 30/10/1964
 • Nguyên quán : Vũ Tiên - Thái Bình
 • Nơi sinh : Vũ Tiên - Thái Bình
 • Cư trú : Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
 • Số CMND : 010542481
 • Tổng tài sản cá nhân : 23.2 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 23.2 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Đại học Bách khoa Hà Nội - Cử nhân Quản trị Kinh doanh
Quá trình làm việc:
 • + 05/2006-nay: UV HĐQT, Phó Tổng giám đốc, phó bí thư đảng bộ Tổng Công ty May 10- CTCP
 • + 01/2005-04/2006; Giám đốc điều hành, Công ty cổ phần May 10
 • + 07/2002-12/2004: Giám đốc điều hành, Công ty May 10
 • + 11/1995-06/2002: Giám đốc Xí nghiệp may 2, Công ty May 10
 • + 03/1993-10/1995: Trưởng ca sản xuất Xí nghiệp may 2, Xí nghiệp May 10
 • + 10/1989-02/1993: Phó Quản đốc Phân xưởng may 2, Xí nghiệp May 10
 • 01/1983-10/1989: Công nhân, tổ trưởng tổ 4, phân xưởng 2, xí nghiệp May10

Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 M10 1,104,640 3.48 31/12/2019 23.2
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   M10
   1,104,640
   3.48%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2019
   23.2