Trần Trọng Kim


Trần Trọng Kim
 • Họ tên : Trần Trọng Kim
 • Năm sinh : 29/05/1959
 • Nguyên quán : Minh Hòa - Hưng Hà -Thái Bình
 • Nơi sinh : Thái Bình
 • Cư trú : Khu 3 -Thị trấn Hưng Hà- Huyện Hưng Hà - Tỉnh Thái Bình
 • Số CMND : 151133690
 • Tổng tài sản cá nhân : 5.96 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 5.96 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Đại học Công Đoàn - Cử nhân N/A
Quá trình làm việc:
 • + 11/2015 đến nay: Giám đốc điều hành kiêm GĐ XN may Thái Hà, GĐ XN may Vị Hoàng - Tổng công ty May 10-CTCP
 • + 10/2009 đến nay; Giám đốc điều hành kiêm GĐ XN may Thái Hà, GĐ XN may Vị Hoàng, GD XN may Hưng Hà - Tổng công ty may 10 - CTCP
 • + 09/2001 - 09/2009: Giám đốc may Thái Hà-May 10
 • + 08/1997 - 08/2001: Phó Giám đốc-Công ty May xuất khẩu Hưng Hà
 • 05/1995-07/1997: Nhân viên Kế hoạch-Công ty May xuất khẩu Hưng Hà

Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 M10 283,952 0.89 31/12/2018 5.96
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   M10
   283,952
   0.89%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2018
   5.96