Nguyễn Duy Phước


Nguyễn Duy Phước
  • Họ tên : Nguyễn Duy Phước
  • Năm sinh : 05/10/1980
  • Trình độ : Kỹ sư

Quá trình học tập:
  • Kỹ sư
Quá trình làm việc:
  • Năm 2008 – nay: Trưởng ban Kiểm soát công ty CP xuất nhập khẩu khoáng sản Hà Nam
  • Năm 2005 – 2007: Trưởng phòng kinh doanh Công ty Nhật Huy
  • Năm 2003 – 2005: Trường phòng kinh doanh Công ty Minh Trung

Chức vụ hiện tại