Lê Văn Triều


Lê Văn Triều
  • Họ tên : Lê Văn Triều
  • Năm sinh : 10/05/1968
  • Trình độ : Phổ thông

Quá trình học tập:
  • Phổ thông
Quá trình làm việc:
  • Từ tháng 03/2009 đến nay: Thành viên BKS Kiêm Phó quản đốc Công ty CP XNK Khoáng sản Hà Nam (Chức danh này do Giám đốc bổ nhiệm)
  • Từ năm 2007 đến tháng 2/2009: Phó quản đốc Công ty CP XNK Khoáng sản Hà Nam
  • Từ năm 2003 đến năm 2007: Phó phòng kinh doanh Công ty TNHH V &C

Chức vụ hiện tại