Huỳnh Kim Ngọc


Huỳnh Kim Ngọc
 • Họ tên : Huỳnh Kim Ngọc
 • Năm sinh : 06/12/1966
 • Cư trú : 32EBIS Tầng 3 Tháp Mười, P.2, Q.6, TP Hồ Chí Minh
 • Số CMND : 024043770
 • Trình độ : - Cử nhân Luật- Kỹ sư Điện tử

Quá trình học tập:
 • Kỹ sư Điện tử
 • Cử nhân Luật
Quá trình làm việc:
 • + Từ T4/2017 - nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Mai Linh Miền Bấc.
 • + Từ Tl/2012 - nay: Luật sư, Thư ký Công ty, thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Mai Linh Miền Trung
 • + Từ T9/2011- T12/2011: Trường Ban thanh tra pháp chế Tổng công ty Công nghệ năng lượng Dầu khí Việt Nam - Tập đoàn dầu khí VN
 • + Từ T3/2011 - T8/2011 : Chánh VP chủ tịch tập đoàn C.T Group
 • + Từ T4/2007 - T3/2011: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Tập đoàn Mai Linh Bắc Trung Bộ
 • + Từ T4/2003 - T3/2011: Phó phòng pháp luật, Giám đốc Vn-Taxi, Phó Ban, Trưởng Ban Pháp chế, Chánh VP Tổng Giám đốc, Phó Chánh VP HĐQT, Công ty CP Tập đoàn Mai Linh
 • + Từ TI/2001 - T4/2003: Thẩm phán tòa án quân sự Khu vực 1 — Quân khu 7
 • + Từ T9/1992 - TI0/2000: Thư ký Tòa án Quân sự khu vực 1 - QK7 Tòa án quân sự quân khu 7
 • + Từ T12/1989 - T9/1992: Học viên Binh chủng
 • + Từ T8/1986 - T12/1989: Chiến sỹ Phòng Phòng Không - Bộ Tham Mưu - Quân Khu 7
 • Đến tháng 06 năm 2016 : Thành viên BKS Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh Miền Trung

Chức vụ hiện tại