Hồ Quốc Phi


Hồ Quốc Phi
 • Họ tên : Hồ Quốc Phi
 • Năm sinh : 10/10/1955
 • Nơi sinh : Thanh Hóa
 • Cư trú : B6, TT Đại học Ngoại Thương, Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội
 • Số CMND : 01023650

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Kinh tế
Quá trình làm việc:
 • + Từ T9/2016 đến nay: Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Mai Linh Miền Bắc.
 • + Từ năm 2015 - T9/2016: Chánh văn phòng HĐQT; Thành viên HĐQT Công ty CP Mai Linh Miền Bắc
 • + Từ năm 2011 - nãm 2015: thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Mai Linh.
 • + Từ năm 2007 - năm 2011: Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Đài Loan, Bắc Kinh.
 • + Từ năm 2002 - năm 2007: Vụ Trưởng Vụ biên mậu Bộ ngoại thương.
 • + Từ năm 1997 - năm 2002: Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh.
 • + Từ năm 1986 - năm 1997: Giám đốc Công ty XNK Vichimex
 • + Từ năm 1983 - năm 1986: Vụ phó Bộ Ngoại thương
 • + Từ năm l980 - năm 1983: Bộ đội Sư đoàn 318
 • + Từ năm 1978 - năm 1980: Giảng viên trường Đại học Ngoại thương.
 • + Từ năm 1972 - năm 1978: Sinh viên trường Đại học Ngoại thương

Chức vụ hiện tại