Hà Đăng Luyện


Hà Đăng Luyện
 • Họ tên : Hà Đăng Luyện
 • Năm sinh : 16/08/1977
 • Nơi sinh : Thái Bình
 • Cư trú : 654/5A Lạc Long Quân TP Hồ Chí Minh
 • Số CMND : 025375449

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Luật
Quá trình làm việc:
 • + Từ T4/2017 - nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Mai Linh Miền Bắc; Thành viên HĐQT Công ty CP Mai Linh Miền Trung.
 • + Từ T5/2014 - nay: Cán bộ Công ty TNHH MTV Đầu tư Hồ Huy
 • + Từ T6/2014 - T4/2015: Thành viên HĐQT độc lập Công ty CP Tập đoàn Mai Linh
 • + Từ T8/2009 - T6/2014: Cán bọ Công ty CP Tập đoàn Mai Linh
 • + Từ TI 1/2007 - T8/2009: Công ty Luật TNHH Hoàng Minh Quân
 • + Từ T9/2004 - TI0/2007: Nhân viên Công ty CP Tập đoàn Mai Linh
 • + Từ T2/2004- T9/2004: Học viên Học viện Tư pháp
 • + Từ năm 1998 - năm 2003: Sinh viên trường Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh

Chức vụ hiện tại