Đỗ Thị Sáu


Đỗ Thị Sáu
 • Họ tên : Đỗ Thị Sáu
 • Năm sinh : 25/10/1986
 • Số CMND : 112146839
 • Tổng tài sản cá nhân : 0 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0 tỷ đồng

Quá trình làm việc:
 • Đến tháng 04 năm 2016 : Trưởng BKS CTCP May Phú Thành

Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 MPT 712 0 28/06/2019 0
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   MPT
   712
   0%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 28/06/2019
   0