Nguyễn Viết Đạt


Nguyễn Viết Đạt
 • Họ tên : Nguyễn Viết Đạt
 • Năm sinh : 14/11/1967
 • Nơi sinh : La Phù, Hoài Đức, HN
 • Cư trú : La Phù, Hoài Đức, HN
 • Số CMND : 111658873
 • Tổng tài sản cá nhân : 0 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Kỹ sư Điện
Quá trình làm việc:
 • 12/2014-nay: thành viên HĐQT - CTCP May Phú Thành
 • 2003-12/2014: Phó giám đốc - Công ty TNHH Dệt kim Phú Vĩnh Hưng
 • 1996-2003: Nhân viên - Cơ sở Dệt kim BLT
 • Đến ngày 18 tháng 11 năm 2018 : Thành viên HĐQT CTCP May Phú Thành

Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 MPT 492 0 31/12/2019 0
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   MPT
   492
   0%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2019
   0