Phạm Bá Quang


Phạm Bá Quang
 • Họ tên : Phạm Bá Quang
 • Tổng tài sản cá nhân : 8.98 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 8.98 tỷ đồng

Quá trình làm việc:
 • Từ ngày 28 tháng 11 năm 2018 đến ngày 06 tháng 05 năm 2020 : Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư MST
 • Từ ngày 28 tháng 11 năm 2018 đến ngày 13 tháng 05 năm 2020 : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư MST

Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 MST 1,632,009 2.15 09/12/2021 8.98
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   MST
   1,632,009
   2.15%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 09/12/2021
   8.98

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã mua MST 16/12/2019 - 14/01/2020 500,000 14/01/2020 273,000
 • Đã mua MST 04/03/2019 - 01/04/2019 250,000 26/03/2019 195,000
 • Đã mua MST - 0 12/11/2018 453,900