Tống Thế Thuận


Tống Thế Thuận
 • Họ tên : Tống Thế Thuận
 • Năm sinh : 18/05/1986
 • Nguyên quán : Hải Dương
 • Nơi sinh : Hải Dương
 • Cư trú : Long Biên, Hà Nội
 • Số CMND : 142165433
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.07 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.07 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Kế toán

Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 MST 11,856 0.02 09/12/2021 0.07
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   MST
   11,856
   0.02%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 09/12/2021
   0.07