Võ Ngọc Thuỷ


Võ Ngọc Thuỷ
  • Họ tên : Võ Ngọc Thuỷ
  • Năm sinh : 15/10/1958
  • Nơi sinh : TP Quy Nhơn – Bình Định
  • Cư trú : 32 Ngô Mây - Quy Nhơn - Bình Định
  • Số CMND : 211073190

Quá trình học tập:
  • Cử nhân Kinh tế
Quá trình làm việc:
  • + Từ tháng 04/2016 đến nay : Phó Chủ tịch thường trực HĐQT CTCP Giày Bình Định
  • + Từ năm 2006 đến tháng 3/2016 : Giám đốc CTCP Giày Bình Định
  • + Từ năm 2003 đến năm 2005 : Phó Giám đốc CTCP Giày Bình Định
  • Từ năm 1982 đến năm 2002 : Kế toán phòng tài vụ CTCP Giày Bình Định

Chức vụ hiện tại