Trần Văn Khiêm


Trần Văn Khiêm
 • Họ tên : Trần Văn Khiêm
 • Năm sinh : 01/11/1963
 • Nơi sinh : An Nhơn – Bình Định
 • Cư trú : 41/3 Nguyễn Thái Học - Quy Nhơn – Bình Định
 • Số CMND : 210110676

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Ngoại ngữ
 • Cử nhân Toán
Quá trình làm việc:
 • + Từ tháng 04/2016 đến nay : Thành viên HĐQT CTCP Giày Bình Định
 • + Từ ngày 02/05/2016 đến nay : Giám Đốc CTCP Giày Bình Định
 • + Từ năm 2005 đến năm 2015 : Phó Giám Đốc CTCP Giày Bình Định
 • Từ năm 1987 đến năm 2004 : Cán bộ phòng XNK CTCP Giày Bình Định

Chức vụ hiện tại