Huỳnh Thị Thanh


Huỳnh Thị Thanh
  • Họ tên : Huỳnh Thị Thanh
  • Năm sinh : 23/07/1960
  • Nơi sinh : Vĩnh Phú
  • Cư trú : Tổ 21-KV4a, P/Đống Đa – Quy Nhơn – Bình Định
  • Số CMND : 211073196

Quá trình học tập:
  • Cử nhân Kinh tế
Quá trình làm việc:
  • + Từ tháng 04/2016 đến nay : Thành viên HĐQT CTCP Giày Bình Định
  • + Từ năm 2011 đến nay : Kế toán trưởng CTCP Giày Bình Định
  • + Từ năm 2003 đến năm 2010 : Trưởng phòng TCHC - CTCP Giày Bình Định
  • Từ năm 1981 đến năm 2002 : Nhân viên Phòng Kế toán CTCP Giày Bình Định

Chức vụ hiện tại