Đào Xuân Vinh


Đào Xuân Vinh
  • Họ tên : Đào Xuân Vinh
  • Năm sinh : 19/12/1978
  • Cư trú : 37 Âu Cơ, Nha Trang, Khánh Hòa
  • Trình độ : Kỹ sư Xây dựng cầu đường

Quá trình học tập:
  • Kỹ sư Xây dựng cầu đường
Quá trình làm việc:
  • 2001 -> 2014: Kỹ sư -> Phó phòng KTCL -> Trưởng phòng KTCL -> Phó GĐ

Chức vụ hiện tại


Giao dịch cổ phiếu

  • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
  • Đã mua NMK 04/04/2016 - 28/04/2016 30,000 07/04/2016 30,000