Huỳnh Thị Thu Hằng


Huỳnh Thị Thu Hằng
 • Họ tên : Huỳnh Thị Thu Hằng
 • Năm sinh : 18/04/1968
 • Nơi sinh : Hải Phòng
 • Cư trú : 337 Bạch Đằng – Quy Nhơn – Bình Định
 • Số CMND : 211435709

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Ngoại thương
Quá trình làm việc:
 • + Từ tháng 04/2016 đến nay : Trưởng BKS CTCP Giày Bình Định
 • Định
 • + Từ năm 2000 đến nay : Chuyên viên phòng Kinh doanh CTCP Giày Bình
 • + Từ năm 1995 đến năm 1999 : Quản đốc phân xưởng may CTCP Giày Bình Định
 • Từ năm 1989 đến năm 1994 : Nhân viên Kỹ thuật CTCP Giày Bình Định

Chức vụ hiện tại