Tôn Nữ Thu Hằng


Tôn Nữ Thu Hằng
  • Họ tên : Tôn Nữ Thu Hằng

Quá trình làm việc:
  • Từ ngày 24 tháng 05 năm 2019 đến ngày 03 tháng 07 năm 2019 : Thành viên BKS Công ty Cổ phần May Phú Thịnh - Nhà Bè

Giao dịch cổ phiếu

  • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
  • Đã mua NPS 19/06/2019 - 14/07/2019 494,790 14/07/2019 494,500