Tạ Duy Linh


Tạ Duy Linh
 • Họ tên : Tạ Duy Linh
 • Năm sinh : 16/03/1968
 • Nguyên quán : Hà Tây
 • Nơi sinh : Tp. Hồ Chí Minh
 • Cư trú : 345/31 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
 • Số CMND : 021859403

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Tài chính-Kế toán
Quá trình làm việc:
 • Từ tháng 07 năm 1992 đến tháng 04 năm 1999 : Nhân viên Kế toán XN Ắc quy Cửu Long, Cty Pin Ắcquy MN
 • Từ tháng 05 năm 1999 đến tháng 03 năm 2004 : Nhân viên phòng Kế toán - Tài chính Cty Pin Ắc quy Miền Nam
 • Từ tháng 04 năm 2004 đến tháng 09 năm 2004 : Phó phòng Vật tư - Vận tải Cty Pin Ắc quy Miền Nam
 • Từ ngày 07 tháng 05 năm 2011 đến tháng 05 năm 2016 : Trưởng BKS Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam
 • Đến ngày 27 tháng 04 năm 2017 : Thành viên BKS Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam
 • Từ tháng 10 năm 2004 : Phó phòng Vật tư - Vận tải Cty CP Pin Ắc quy Miền Nam

Chức vụ hiện tại


Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đăng ký bán PAC 14/07/2016 - 12/08/2016 20,000 14/08/2016 0
 • Đã bán PAC 20/10/2009 - 29/11/2009 2,000 29/11/2009 500
 • Đã bán PAC 24/08/2008 - 24/09/2008 4,000 24/08/2008 4,000