Tô Thái Hân


Tô Thái Hân
 • Họ tên : Tô Thái Hân
 • Tổng tài sản cá nhân : 2.56 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 2.56 tỷ đồng

Quá trình làm việc:
 • Từ ngày 25 tháng 04 năm 2015 đến ngày 18 tháng 04 năm 2020 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú

Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 PPP 152,570 1.73 31/12/2019 2.56
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   PPP
   152,570
   1.73%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2019
   2.56