Nguyễn Minh Hùng


Nguyễn Minh Hùng
 • Họ tên : Nguyễn Minh Hùng
 • Năm sinh : 14/03/1974
 • Số CMND : 022827142
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.02 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.02 tỷ đồng

Quá trình làm việc:
 • Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú
 • Từ ngày 01 tháng 09 năm 2012 đến 03/03/2017 : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú
 • Từ ngày 04 tháng 12 năm 2018 đến ngày 29 tháng 07 năm 2019 : Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú

Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 PPP 1,100 0.01 19/06/2019 0.02
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   PPP
   1,100
   0.01%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 19/06/2019
   0.02