Nguyễn Văn Quý


Nguyễn Văn Quý
  • Họ tên : Nguyễn Văn Quý


Chức vụ hiện tại


Giao dịch cổ phiếu

  • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
  • Đã bán PRO 16/04/2019 - 15/05/2019 441,600 13/05/2019 441,600