Đỗ Thành Nhân


Đỗ Thành Nhân
 • Họ tên : Đỗ Thành Nhân
 • Cư trú : An Giang
 • Số CMND : 352776789
 • Tổng tài sản cá nhân : 1.49 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 1.49 tỷ đồng

Quá trình làm việc:
 • - 2021 đến nay Chủ tịch Công ty CP Louis Holdings
 • - Từ 2016 đến 2021 Cố vấn HĐQT Công ty CP Louis Holdings
 • - 2014 đến 2016 Kinh doanh lương thực

Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 BII 1,654,610 2.87 11/06/2021 1.49
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   BII
   1,654,610
   2.87%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 11/06/2021
   1.49

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã bán TGG 09/11/2021 - 07/12/2021 930,000 10/11/2021 930,000
 • Đã bán AGM 04/11/2021 - 02/12/2021 1,485,950 04/11/2021 1,485,950
 • Đã bán BII - 0 10/06/2021 6,300,000
 • Đăng ký mua BII 18/05/2021 - 15/06/2021 4,000,000 09/06/2021 0
 • Đã mua BII 21/03/2021 - 19/04/2021 1,000,000 08/04/2021 893,600
 • Đã bán BII - 0 03/02/2021 3,200,000
 • Đã mua BII - 0 02/02/2021 1,992,500
 • Đã mua BII - 0 01/02/2021 1,211,000
 • Đã mua BII - 0 31/01/2021 698,900
 • Đã mua BII - 0 24/01/2021 1,000,000