Hoàng Trọng Kỷ


Hoàng Trọng Kỷ
 • Họ tên : Hoàng Trọng Kỷ
 • Năm sinh : 20/09/1958
 • Nguyên quán : Quảng Ninh
 • Trình độ : Kỹ sư

Quá trình học tập:
 • Kỹ sư
Quá trình làm việc:
 • Từ tháng 09 năm 1983 đến tháng 04 năm 1993 : Nhân viên phòng kỹ thuật – Công ty công trình ngầm Sông Đà – Hoà Bình.
 • Từ tháng 05 năm 1993 đến tháng 12 năm 1995 : Quản đốc phân xưởng đá Chẹ – Nhà máy xi măng Sông Đà – Công ty xây dựng Sông Đà 6
 • Từ tháng 01 năm 1996 đến tháng 12 năm 1999 : Cán bộ kỹ thuật Xí nghiệp Sông Đà 6.05 – Công ty Sông Đà 6.
 • Từ tháng 01 năm 2000 đến tháng 12 năm 2000 : Phó Giám đốc Xí nghiệp Sông Đà 6.06 – Công ty Sông Đà 6
 • Từ tháng 01 năm 2001 đến tháng 12 năm 2002 : Cán bộ kỹ thuật – Công ty Sông Đà 6
 • Từ tháng 01 năm 2003 đến tháng 01 năm 2004 : Giám đốc Xí nghiệp Sông Đà 6.02 – Công ty Sông Đà 6
 • Từ tháng 02 năm 2004 đến tháng 12 năm 2004 : Phó giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 6.06
 • Từ tháng 01 năm 2005 : Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Sông Đà 6.04

Chức vụ hiện tại


Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đăng ký bán S64 12/04/2010 - 08/05/2010 10,000 13/05/2010 0
 • Đăng ký bán S64 17/12/2009 - 16/01/2010 15,000 16/01/2010 0
 • Đăng ký bán S64 28/10/2009 - 29/11/2009 15,000 28/11/2009 0
 • Đăng ký bán S64 24/09/2009 - 22/10/2009 8,000 01/01/0001 0