Vương Trọng Tuấn


Vương Trọng Tuấn
 • Họ tên : Vương Trọng Tuấn
 • Năm sinh : 03/09/1957
 • Nơi sinh : Bắc Ninh
 • Cư trú : Số 84, Quán Sứ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Số CMND : 011891849
 • Trình độ : Cử nhân Kinh tế

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Kinh tế
Quá trình làm việc:
 • + 01/2014 đến nay: Phó Tổng Giám đốc CTCP Bánh mứt kẹo Hà Nội
 • + 08/2010-12/2013: Quyền trưởng phòng HCNS CTCP Bánh mứt kẹo Hà Nội
 • + 06/2007-07/2010: Phó trưởng phòng HCNS CTCP Bánh mứt kẹo Hà Nội
 • + 07/2005-05/2007: Nhân viên CTCP Bánh mứt kẹo Hà Nội
 • + 02/1988-09/1994: Đội trưởng Hợp tác lao động quốc tế tại Liên Xô
 • + 08/1986-03/1987: Tổ trưởng Nhà máy chế tạo thiết bị đo điện
 • + 08/1983-07/1986: Hạ sỹ Bộ Tư lệnh bảo vệ lăng chủ tịch HCM
 • + 03/1979-07/1983: Tổ trưởng Nhà máy chế tạo biến thế
 • O 12/1976-02/1979: Công nhân Nhà máy chế tạo biến thế

Chức vụ hiện tại