Dương Liễu Mai Khanh


Dương Liễu Mai Khanh
 • Họ tên : Dương Liễu Mai Khanh
 • Năm sinh : 05/06/1974
 • Nơi sinh : TPHCM
 • Cư trú : 782/8 Trường Sa, phường 14, quận 3, TPHCM
 • Số CMND : 022832641
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.22 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.22 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Kinh tế
 • Thạc sĩ Kế toán tài chính
Quá trình làm việc:
 • Từ tháng 08 năm 1996 đến tháng 08 năm 2001 : Nhân viên kế toán tài chính Xí nghiệp Khí cụ điện
 • Từ tháng 09 năm 2001 đến tháng 03 năm 2003 : Phó phòng phụ trách kế toán tài chính Xí nghiệp Thành Mỹ
 • Từ tháng 03 năm 2003 đến tháng 05 năm 2009 : Phó phòng Tài chính kế toán Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam
 • Từ tháng 06 năm 2009 đến năm 2016 : Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam
 • Từ tháng 08 năm 2005 : TV BKS Công ty Cổ phần Dây Cáp điện Việt Thái
 • Từ năm 2016 : Giám đóc tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty CADIVI - Phòng Kế toán tài chính

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 CAV 3,200 0.01 31/12/2019 0.22
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   CAV
   3,200
   0.01%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2019
   0.22

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Võ Hồng Anh

Chồng VTH 14,000 31/12/2016 0.11

Võ Hồng Anh

Chồng CAV 3,200 31/12/2019 0.22