Bùi Tuyết Nga


Bùi Tuyết Nga
  • Họ tên : Bùi Tuyết Nga
  • Năm sinh : 26/02/1964
  • Nơi sinh : Xã Nhân Quyền – Huyện Bình Giang – Tỉnh Hải Dương
  • Cư trú : 745/156/2 Quang Trung, phường 12, quận Gò Vấp - TP. Hồ Chí Minh
  • Số CMND : 264024664

Quá trình học tập:
  • Cử nhân Kế toán
Quá trình làm việc:
  • Từ tháng 02 năm 2016 đến ngày 25 tháng 04 năm 2019 : Trưởng BKS Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn