Quách Kim Hiến


Quách Kim Hiến
 • Họ tên : Quách Kim Hiến
 • Năm sinh : 26/01/1970
 • Cư trú : Ngô Quyền, Hải Phòng
 • Trình độ : - Kỹ sư Điện tàu biển- Cử nhân Kinh tế
 • Tổng tài sản cá nhân : 1.88 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 1.88 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Kinh tế
 • Kỹ sư Điện tàu biển
Quá trình làm việc:
 • Từ ngày 06 tháng 02 năm 2017 đến ngày 29 tháng 08 năm 2018 : Phó Tổng GĐ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ

Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 DVP 24,800 0.06 31/12/2020 1.88
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   DVP
   24,800
   0.06%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2020
   1.88