Nguyễn Minh Quang


Nguyễn Minh Quang
 • Họ tên : Nguyễn Minh Quang
 • Năm sinh : 21/10/1961
 • Nơi sinh : Thành phố Hồ Chí Minh
 • Cư trú : 30/16, Khu phố 1, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TP.HCM
 • Trình độ : Kỹ sư Điện

Quá trình học tập:
 • Kỹ sư Điện
Quá trình làm việc:
 • Từ tháng 08 năm 1996 đến tháng 05 năm 1997 : Phó phòng tổ chức Lao động, Nhà máy Cơ điện - Công ty Điện lực 2
 • Từ tháng 06 năm 1997 đến tháng 10 năm 1999 : Trưởng phòng tổ chức Lao động Đào tạo, Nhà máy Cơ điện - Công ty Điện lực 2
 • Từ ngày 31 tháng 05 năm 2014 đến ngày 17 tháng 04 năm 2021 : Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức
 • Từ tháng 11 năm 1999 : Trưởng phòng tổ chức Lao động Đào tạo Công ty Cơ điện Thủ Đức (Sau này là CTCP Cơ điện Thủ Đức)
 • Từ ngày 31 tháng 05 năm 2014 : Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cơ điện Thủ Đức

Chức vụ hiện tại


Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã bán EMC 23/11/2016 - 22/12/2016 10,148 23/11/2016 10,140