Phạm Thanh Sang


Phạm Thanh Sang
 • Họ tên : Phạm Thanh Sang
 • Năm sinh : 20/11/1959
 • Nơi sinh : Thái Bình
 • Cư trú : CT4A1 - Tây Nam Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội.
 • Số CMND : 034059000601

Quá trình làm việc:
 • + 17/6/2015 đến nay: Thành viên HĐQT - Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty Cổ phần Giầy Thụy Khuê
 • + 11/2002-16/6/2015: Trưởng phòng Quản lý chất lượng Công ty Giầy Thụy Khuê
 • + 1/1991-10/2002: Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty Giầy Thăng Long
 • + 8/1987-12/1990: Phó phòng Kỳ thuật Công ty Giầy Phúc Yên
 • + 7/1983-6/1987: Học sinh Liên Xô cũ
 • 1/1980-6/1983: Nhân viên Khu Gang thép Thái Nguyên
 • Từ ngày 17 tháng 06 năm 2019 đến ngày 19 tháng 05 năm 2020 : Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Giầy Thụy Khuê