Nguyễn Thị Kim Chung


Nguyễn Thị Kim Chung
 • Họ tên : Nguyễn Thị Kim Chung
 • Tổng tài sản cá nhân : 43.44 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 43.44 tỷ đồng


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 DTD 1,508,389 2.66 22/10/2022 43.44
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   DTD
   1,508,389
   2.66%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 22/10/2022
   43.44