Đặng Thị Thu Hà


Đặng Thị Thu Hà
 • Họ tên : Đặng Thị Thu Hà
 • Tổng tài sản cá nhân : 1,559.91 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 1,559.91 tỷ đồng


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 VIB 71,555,425 2.82 22/06/2023 1,559.91
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   VIB
   71,555,425
   2.82%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 22/06/2023
   1,559.91