Huỳnh Văn Nhân


Huỳnh Văn Nhân
 • Họ tên : Huỳnh Văn Nhân
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.73 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.73 tỷ đồng


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 ACG 14,164 0.01 15/04/2022 0.73
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   ACG
   14,164
   0.01%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 15/04/2022
   0.73